Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Η αγέλη», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 5