Είστε εδώ

Παπαθανάσης Βαγγέλης, «25° C-28° C», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 38