Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1989, τεύχος 410-412

(ανυπόγραφο), «Παραχαράκτες», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 49

Κότσιρας Γιωργής, «Διονύσιος Σολωμός», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 50-51

Κότσιρας Γιωργής, «Ιωάννης Γρυπάρης», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 51-52

Κότσιρας Γιωργής, «Λάμπρος Πορφύρας», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 52-53

Σαχίνης Απόστολος, «Gustave Flaubert, Trois contes (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 54-55

Σαχίνης Απόστολος, «Johann Peter Eckermann, Συνομιλίαι Έκκερμαν με τον Γκαίτε, μετάφρασις Νίκου Καζαντζάκη (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 55-62

Σαχίνης Απόστολος, «Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, μετάφραση Σίμου Μενάρδου, εισαγωγή-σχόλια: Ι. Συκουτρή (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 62-65

Σαχίνης Απόστολος, «André Gide, Les caves du Vatican (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 65-67

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Πολιτικό Ημερολόγιο Α΄ (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 67-69

Σαχίνης Απόστολος, «Robin A. Fletcher, Kostes Palamas (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 70-73

Μήτσιου Μάριος, «Σιωπή», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 76

Ιωαννίδης Κώστας, «Ως τον μυελό των οστών η ηλιθιότητα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 76

Πολύζος Αχιλλέας, «Κιβωτός», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 77

Πολύζος Αχιλλέας, «Έτσι γνώρισα τη στάχτη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 77-78

Πολύζος Αχιλλέας, «Οιωνοσκοπία στα νεκρά τοπία της ποίησης», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 78

Döblin Alfred, «Γραμμή Δρέσδη-Βουκουρέστι», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 79-89

Μυλωνίδης Νίκος, «Υπέρ των ελαφρών αυτών», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 89

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Θανάση Κωσταβάρα, Ο φόβος του ακροβάτη», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 90-92

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Παναγιώτη Θ. Μαυρίδη, Τρία ποιητικά βιβλία (Το μήνυμα του Βοώτη, Στην Ίσαλη γραμμή, Στον αντιχώρο)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 92-95

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Τάσου Κανάτση, Ρυμουλκό, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 95

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιάννη Τζανή, Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 96