Είστε εδώ

Πολύζος Αχιλλέας, «Οιωνοσκοπία στα νεκρά τοπία της ποίησης», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 78