Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «André Gide, Les caves du Vatican (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 65-67