Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Πολιτικό Ημερολόγιο Α΄ (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 67-69