Είστε εδώ

Döblin Alfred, «Γραμμή Δρέσδη-Βουκουρέστι», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 79-89