Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, μετάφραση Σίμου Μενάρδου, εισαγωγή-σχόλια: Ι. Συκουτρή (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 62-65