Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Φρήντριχ Σίλλερ, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως, μετάφραση: Παναγιώτης Κονδύλη (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 410-412 (Απρίλιος-Ιούνιος 1989), σ. 73-76