Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1985, τεύχος 366-368

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος για την κριτική», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 97

(ανυπόγραφο), «Αναγκαστική προσαρμογή», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 97

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Τα ντολμαδάκια», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 98-114

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Στης Ευρώπης μας τα τρένα (πέντε μ' ένα)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 115-119

Weöres Sandor, «Το τοιχαλάκι (από τα Τέσσερα ποιήματα για τη Μύκονο)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 120-121

Weöres Sandor, «Δεκέμβρης (από τα Τέσσερα ποιήματα για τη Μύκονο)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 121

Weöres Sandor, «Εξαντλημένος (από τα Τέσσερα ποιήματα για τη Μύκονο)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 121

Αγγελάκης Ανδρέας, «Sándor Weöres», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 122

Weöres Sandor, «Φαντάσματα (από τα Τέσσερα ποιήματα για τη Μύκονο)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 122

Τερζάκης Γιώργος, «Ορισμένες επιδράσεις του Ζ. Ζ. Ρουσώ στην γαλλική σκέψη του 18ου αιώνα», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 123-133

Μαραβέγιας Διονύσης, «Εδώ κάποτε», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 133

Γεωργιάδης Θανάσης, «Ύπνοι και θάνατοι», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 134-136

Λαγγουρέλη Μαρία, «Μη πυροβολείτε τον πιανίστα», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 137

Καραμπουγίδης Γιώργος, «Αποσπασματικά», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 138-139

Μουρέλος Γιώργος, «Φώτης Αποστολόπουλος, La langue du roman Byzantin Callimaque et Chrysorrhoé», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 140-143

«Αβλεψίες», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 143

«Χρήστος Ντάλιας,Ποιήματα ‘75-’85», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 144