Είστε εδώ

Γεωργιάδης Θανάσης, «Ύπνοι και θάνατοι», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 134-136