Είστε εδώ

Weöres Sandor, «Φαντάσματα (από τα Τέσσερα ποιήματα για τη Μύκονο)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 122