Είστε εδώ

Λαγγουρέλη Μαρία, «Μη πυροβολείτε τον πιανίστα», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 137