Είστε εδώ

Μαραβέγιας Διονύσης, «Εδώ κάποτε», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 133