Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Φώτης Αποστολόπουλος, La langue du roman Byzantin Callimaque et Chrysorrhoé», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 140-143