Είστε εδώ

«Χρήστος Ντάλιας,Ποιήματα ‘75-’85», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 366-368 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1985), σ. 144