Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1973, τεύχος 221-222

Κωνσταντίνος Β., «Το σπίτι», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 135-138

Θέμελης Γιώργος, «Αγοραπωλησία», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 97-101

Δέλιος Γιώργος, «Henry Miller (σύντομη σκιαγράφηση)», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 102-107

Νικηφόρου Τόλης, «Ο Λευκός Πύργος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 108-114

Celan Paul, «Φούγκα θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 115-116

Friar Kimon, «Θρησκευτικοί και υπαρξιακοί τρόποι», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 117-134

Τσιαμπούση Καίτη, «Σπάζει», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 138

Μπασογιάννης Θωμάς, «Κυρ. Ντελόπουλου, Ιστορικά και άλλα πρόσωπα στην ποίηση του Καβάφη, βιο-βιβλιογραφική έρευνα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 139-141

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 143-144

«38η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 144

Χ. Μ., «Π. Α. Κισκύρα, Ο Γ. Σεφέρης χωρίς το βραβείο Νόμπελ», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 141-142