Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Αγοραπωλησία», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 97-101