Είστε εδώ

Χ. Μ., «Π. Α. Κισκύρα, Ο Γ. Σεφέρης χωρίς το βραβείο Νόμπελ», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 141-142