Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Ο Λευκός Πύργος», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 108-114