Είστε εδώ

Μπασογιάννης Θωμάς, «Κυρ. Ντελόπουλου, Ιστορικά και άλλα πρόσωπα στην ποίηση του Καβάφη, βιο-βιβλιογραφική έρευνα», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 139-141