Είστε εδώ

Celan Paul, «Φούγκα θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 221-222 (Ιούλιος-Αύγουστος 1973), σ. 115-116