Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 2006, τεύχος 126

«Περιεχόμενα», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 481

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Σχολική ζωή και σχολείων καταλήψεις. Σχολικοί όμιλοι η νέα ελπίδα», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 483-484

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Σχολική ζωή και σχολείων καταλήψεις. Σχολικοί όμιλοι η νέα ελπίδα. Γι' αυτό προτείνουμε», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 487

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Έλληνες αεί παίδες. Οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 490

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Από εξομολόγηση σε εξομολόγηση», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 491-492

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 492-493

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Διωγμοί και διωγμοί», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 495-496

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Πριν από έναν αιώνα», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 496-497

«Φέτος το σχολείο διαβάζει Κέδρο», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 498

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 499

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Πρώτο γράμμα, εισαγωγικό», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 499-501

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Δεύτερο γράμμα, για τα Πανεπιστήμια», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 501-503

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Τρίτο γράμμα, για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 503-505

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Τέταρτο γράμμα, για το Λύκειο», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 505-507

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Πέμπτο γράμμα, για τους στόχους της Εκπαίδευσης», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 507-509

Κακριδής Φάνης Ι., «Απόψεις και απόψεις. Έξι ανεπίδοτα γράμματα στην Υπουργό Παιδείας. Έκτο γράμμα: Και τώρα τι;», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 509-511

«Ελλάδα ιστορία και πολιτισμός. Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 512

Λιαντίνης Δημήτριος Θ., «1. Ίδε ο Δάσκαλος», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 513-526

Καζεπίδης Τάσος, «Η παιδεία ως διάλογος», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 527-537

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 537

«Νέες εκδόσεις από το Μεταίχμιο», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 538

Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., «Το έλασσον και το μείζον: Η συμβολή των Διδακτικών Μεθοδολογιών στην παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 539-547

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Ad Kalendas Graecas/Στις ελληνικές καλένδες, ποτέ. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 547

«Λεξικά. Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 548

Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία, «Αιανή. Η Έκθεση στο αρχαιολογικό μουσείο», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 549-559

«[Βιβλία για την ελληνική αρχαιότητα από τις εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 560

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Τιμή σ' εκείνους όπου στη ζωή των/όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 577

«Γιώργος Ιωάννου 1927-1985. Λόγος και μνήμη. Θουκυδίδου Ιστορίαι. Universit Studio Press», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 578

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Οι προϋποθέσεις των ποιητικών τρόπων στον Ανέστη Ευαγγέλου», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 579-614

Πολυβίου Μιλτιάδης Δ., «Τόποι και χώροι στην ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 615-618

Τσάφος Βασίλειος, «Οι μεταμορφώσεις του Μενελάου στην Ελένη του Ευριπίδη», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 619-628

Κριαράς Εμμανουήλ, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γύρω από ένα πρόσφατο βιβλίο της Ελισάβετ Κοτζιά», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 629-633

Κορέλας Χρήστος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Πρόσβαση στην ποίηση του Δημήτρη Λιαντίνη», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 633-636

Μυτούλα Αικατερίνη Θ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Η νεοελληνική παροιμία: Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (349 σελ.)», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 636-638

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Του κύκλου τα γυρίσματα», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 638

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Timeo Danaos et dona ferentes/Φοβούμαι τους Δαναούς, ακόμη και όταν χαρίζουν. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 638

«Περιεχόμενα ΚΙ΄ τόμου Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 639-640

«www.malliaris.gr Τώρα και στο ηλεκτρονικό μας πολυβιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. (έσω οπισθόφυλλο)