Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Οι προϋποθέσεις των ποιητικών τρόπων στον Ανέστη Ευαγγέλου», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 579-614