Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Απίστευτο και όμως αληθινό», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 492-493