Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Μαθητών και υπουργών εξομολογήσεις. Πνευματικοί σύμβουλοι μαθητών. Ένας νέος… θεσμός (ανα)γεννιέται», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 494-495