Είστε εδώ

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Έλληνες αεί παίδες. Οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 490