Είστε εδώ

Τριανταφυλλίδης Μανόλης, «Ως απόλοιτο και άλλος, ότις ταοιαύτα γε ρέζοι. Τα ίδια ας πάθει όποιος κακά παρόμοια πράξει κι άλλος. [Απόσπασμα από τις Παροιμιακές φράσεις του Μ. Τριανταφυλλίδη]», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 511