Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Του κύκλου τα γυρίσματα», Φιλόλογος, τχ. 126 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006), σ. 638