Λογοτεχνία και πόλεις

Λογοτεχνικοί Χάρτες Πόλεων Αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων και πολυμεσικό υλικό, για την ιστορία, τα πρόσωπα και τα θέματα της λογοτεχνίας μιας πόλης.

Ομάδα Εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Π4.3.2 Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον γεωγραφικό χώρο
Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Συντελεστές

Σχεδιασμός, γενική επιμέλεια, προδιαγραφές: Β. Βασιλειάδης

Συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης, Ζ. Μαυρίδου

Συγκρότηση ενοτήτων (κειμένων και πολυμεσικού υλικού για τις πόλεις): Χρ. Δανιήλ, Κ. Δεμέτη, Χρ. Θεολόγου, Β. Ιντζίδης, Δ. Κακατσάκη, Ε. Κοσμά, Κ. Μακαρώνη, Ζ. Μαυρίδου, Δ. Μέντη, Γ. Πατερίδου, Ε. Πέτκου, Ε. Πετρίδου, Ν. Σπυρίδωνος, Αν. Χαλκιά, Θ. Χιώτης

Πληκτρολόγηση κειμένων: Γ. Γιάννου, Π. Κυπραίου
Επιμέλεια κειμένων, διορθώσεις: Β. Βασιλειάδης, Χρ. Δανιήλ, Κ. Δεμέτη, Χρ. Θεολόγου, Β. Ιντζίδης, Δ. Κακατσάκη, Ε. Κοσμά, Κ. Μακαρώνη, Ζ. Μαυρίδου, Δ. Μέντη, Γ. Πατερίδου, Ε. Πέτκου, Ε. Πετρίδου, Ν. Σπυρίδωνος, Αν. Χαλκιά, Θ. Χιώτης

Διαχείριση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Ζ. Μαυρίδου
Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)