Έχετε λογαριασμό;

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών λογοτεχνικών πόλεων. Εγγραφείτε και συνδεθείτε στο σύστημα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες χρηστών.

Συνδεθείτε στο σύστημα

Η Λογοτεχνία στον Αστικό Χώρο

Λογοτεχνικές πόλεις χρηστών

Δημιουργήστε τις δικές σας λογοτεχνικές πόλεις

Η πρόσβαση στις λογοτεχικές πόλεις χρηστών είναι δυνατή με τη χρήση κωδικού.

Μόνο ο δημιουργός μιας πόλης έχει δυνατότητα αποστολής κωδικού σε τρίτους. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό μιας λογοτεχνικής πόλης δεν έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα της.