Εξώφυλλο

Εργαλεία

Κατάλογος ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής

του John J. Bodoh

Γενικές

+απαντά, απαντούν
δεν απαντά, δεν απαντούν
=>βλέπε
διαφέρει
=ισοδυναμεί
αντί, για
//εναλλακτικός τύπος
είναι ορθός
− χρ.όχι σε χρήση
παράλληλος σχηματισμός
αθέμ.αθέματος
Αιολ.Αιολικός, Αιολικής διαλέκτου
αιτ.αιτιατική
Αιτωλ.Αιτωλικός, Αιτωλικής διαλέκτου
αμτβ.αμετάβατο
αμφ.αμφίβολος
αναδιπλ.αναδιπλασιασμένος
αναύξ.αναύξητος
ανώμ.ανώμαλος
αόρ.αόριστος
απθ.αποθετικός
απρφ.απαρέμφατο
αρ.αρσενικό
Αργ.Αργολικός, Αργολικής διαλέκτου
Αρκ.Αρκαδικός, Αρκαδικής διαλέκτου
ασυνρ.ασυναίρετος
Αττ.Αττικός, Αττικής διαλέκτου
αύξ.αύξηση
Αχ.Αχαϊκός, Αχαϊκής διαλέκτου
βαρβ.βαρβαρισμός
ΒΔ Ελλ.Βορειοδυτικής Ελληνικής διαλέκτου
Βοιωτ.Βοιωτικός, Βοιωτικής διαλέκτου
γεν.γενική
γρ.γραφή
Δελφ.Δελφικός, Δελφικής διαλέκτου
διάλ.διάλεκτος
διάφ. γρ.διάφορη/-ες γραφή/-ές
διόρθ.διόρθωση
δοτ.δοτική
δυ.δυϊκός
Δυτ. Ελλ.διάλεκτος Δυτικής Ελλάδας
Δυτ. Ιων.διάλεκτος Δυτικής Ιωνίας
Δωρ.Δωρικός, Δωρικής διαλέκτου
εικ.εικασία
εκδ., έκδ.εκδότης/-ες, έκδοση
Ελεατ.Ελεατικός, Ελεατικής διαλέκτου
εν.ενικός
ενδεχ.ενδεχομένως
ενεργ.ενεργητικός
ενστ.ενεστώτας
Επίγρ.Επίγραμμα
Επκ.Επικός, Επικής διαλέκτου
επόμ.επόμενο/α (λήμμα/λήμματα)
εσφ.εσφαλμένος, εσφαλμένα
ευκτ.ευκτική
εφετ.εφετικός
θ.θηλυκό
θαμ.θαμιστικός
θεμ.θεματικός
Θεσσ.Θεσσαλικός, Θεσσαλικής διαλέκτου
Θηρ.Θηραϊκός, Θηραϊκής διαλέκτου
Ιων.Ιωνικός, Ιωνικής διαλέκτου
κλασ. Ελλ.κλασικής Ελληνικής
Κοινής Ελληνιστ.Ελληνιστικής Κοινής
Κρητ.Κρητικός, Κρητικής διαλέκτου
κριτ. υπόμν.κριτικό υπόμνημα
κτλξ.κατάληξη, καταλήξεις
Κυπρ.Κυπριακός, Κυπριακής διαλέκτου
Κυρην.Κυρηναϊκός, Κυρηναϊκής διαλέκτου
κώδ.κώδικας, κώδικες
λ., λλ.λήμμα, λήμματα
Λακ.Λακωνικός, Λακωνικής διαλέκτου
Λεσβ.Λεσβιακός, Λεσβιακής διαλέκτου
Λοκρ.Λοκρικός, Λοκρικής διαλέκτου
λ. πλήρ. μ.λήμμα πλήρους μορφής
Λυρ.λυρικοί ποιητές
Μεγ.Μεγαρικός, Μεγαρικής διαλέκτου
μέλλ.μέλλοντας
μέσ.μέσος
Μεσσ.Μεσσηνιακός, Μεσσηνιακής διαλέκτου
μτγν.μεταγενέστερος
μη θεμ.μη θεματικός
μτββ.μεταβιβαστικός, μεταβιβαστικής σημασίας
μτχ.μετοχή
ον.ονομαστική
ορ.οριστική
ορθγρ.ορθογράφηση
ουδ.ουδέτερο
παθ.παθητικός
Παμφ.Παμφυλιακός, Παμφυλιακής διαλέκτου
παρεφθ.παρεφθαρμένος (τύπος)
πβ.παράβαλε
πιθ.πιθανός/-ώς
πλ.πληθυντικός
ποιητ.ποιητικός
πρ.προστακτική
πρδγ.παράδειγμα
πρθ.παράθεμα
πρκ.παρακείμενος
προηγ.προηγούμενο/α (λήμμα/λήμματα)
προσδ.προσδιορισμός
πρτ.παρατατικός
πρώιμ.πρώιμος
ρ.ρήμα
Ροδ.Ροδιακός, Ροδιακής διαλέκτου
σημ.σημασία
σιγμ. αόρ.σιγματικός αόριστος
σνθ.συνήθως
σπάν.σπάνιος
στήλ.στήλη/-ες
στίχ.στίχος/-οι
συγγρ.συγγραφέας/-είς
συγκεκ.συγκεκομμένος
σύνθ.σύνθεση, σύνθετο/-α
συνρ.συναίρεση, συνηρημένος
συντ. μέλλ.συντελεσμένος μέλλοντας
συντομ.συντομευμένος
συχν.συχνός, συχνά
τ.τύπος/-οι
τμ.τμήση
τόμ.τόμος/-οι
Τραγ.τραγικοί ποιητές
τυπ. σφ.τυπογραφικό σφάλμα
υπ.υποτακτική
υπσ.υπερσυντέλικος
υποκ.υποκείμενο
Φωκ.Φωκικός, Φωκικής διαλέκτου
χφ., χφφ.χειρόγραφο/-α

Συγγραφείς - Έργα

Αθήν.Αθήναιος
Αιλ.Αιλιανός
Ἐπιστ.Ἐπιστολαὶ
Π. Φύσ. Ζ.Περὶ Φύσεως Ζῴων
Ποικ. Ἱστ.Ποικίλη Ἱστορία
Αίσ.Αίσωπος
Αισχ.Αισχύλος
Ἀγ.Ἀγαμέμνων
Ἑ.Θ.Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
Εὐμ.Εὐμενίδες
Ἱκ.Ἱκέτιδες
Μυρμ.Μυρμιδόνες [αποσπ.]
Πέρσ.Πέρσαι
Πρ.Δ.Προμηθεὺς Δεσμώτης
Χο.Χοηφόροι
Αισχίν.Αισχίνης
Κ.Κτησ.Κατὰ Κτησιφῶντος
Κ.Τιμ.Κατὰ Τιμάρχου
Π.Παραπρ.Περὶ τῆς Παραπρεσβείας
Αλέξ. Τραλλ.Αλέξανδρος Τραλλιανός
Αλκ.Αλκαίος
Αλκμ.Αλκμάν
Ανακρ.Ανακρέων
Ἀνακρεόντ.Ἀνακρεόντεια
Ανδοκ.Ανδοκίδης
Αντιφ.Αντιφών
Ανών.Ανώνυμος
Σχ. Ῥητ.Σχόλια εἰς τὴν Ῥητορικὴν Ἀριστοτέλους
Απ. Δύσκ.Απολλώνιος Δύσκολος
Π.Ἐπιρρ.Περὶ Ἐπιρρημάτων
Π.Συνδ.Περὶ Συνδέσμων
Π.Συντ.Περὶ Συντάξεως
Απ. Ρ.Απολλώνιος Ρόδιος
Απολλόδ.Απολλόδωρος
Πολιορκ.Πολιορκητικὰ
Αππ.Αππιανός
Ἐμφ. Πόλ.Ἐμφύλιοι Πόλεμοι
Μιθρ.Μιθριδατικὰ
Άρατ.Άρατος
Αρετ.Αρεταίος
Ὀξ. Νούσ. Θερ.Ὀξέων Νούσων Θεραπευτικὸν
Π. Αἰτ. & Σ. Χρ. Παθ.Περὶ Αἰτίων καὶ Σημείων Χρονίων Παθῶν
Αριστοτ.Αριστοτέλης
Ἀθην. Πολ.Ἀθηναίων Πολιτεία
Ἠθ. Νικ.Ἠθικὰ Νικομάχεια
Μ.Φυσ.Μετὰ τὰ Φυσικὰ
Οἰκον.Οἰκονομικὰ
Π.Ἑρμην.
Π. Ζῷ. Ἱστ.Περὶ τὰ Ζῷα Ἱστορίαι
Π. Θαυμ. Ἀκ.Περὶ Θαυμασίων Ἀκουσμάτων
Πολιτ.Πολιτικὰ
Προβλ.Προβλήματα
Ῥητ.
Τοπ.Τοπικὰ
Φυσ.Φυσικὰ
Αριστοφ.Αριστοφάνης
Ἀ.Ἀχαρνῆς
Β.Βάτραχοι
Εἰρ.Εἰρήνη
Ἐκκλ.Ἐκκλησιάζουσαι
Θ.Θεσμοφοριάζουσαι
Ἱ.Ἱππῆς
Λ.Λυσιστράτη
N.Nεφέλαι
Ὄ.Ὄρνιθες
Π.Πλοῦτος
Σ.Σφῆκες
Αρρ.Αρριανός
Ἐπίκτ.Ἐπίκτητος
Ἰνδ.Ἰνδικὰ
Αρχίλ.Αρχίλοχος
Αρχιμ.Αρχιμήδης
Π.Ἑλίκ.Περὶ Ἑλίκων
Π. Ἐπιπ. Ἰσορρ.Περὶ Ἐπιπέδων Ἰσορροπιῶν
Π. Κων. Σφ.Περὶ Κωνοειδῶν καὶ Σφαιροειδῶν
Ψαμμ.Ψαμμίτης
Βάβρ.Βάβριος
Βακχυλ.Βακχυλίδης
Βατραχομ.Βατραχομυομαχία
Γαλ.Γαληνός
Γεωπ.Γεωπονικὰ
Δ. Κάσσ.Δίων Κάσσιος
Δ. Χρυσ.Δίων Χρυσόστομος
Δημ.Δημοσθένης
Π.Στεφ.Περὶ Στεφάνου
Προοίμ.Προοίμια
Δημόκρ.Δημόκριτος
Διογ. Λ.Διογένης Λαέρτιος
Διόδ. Σικ.Διόδωρος Σικελιώτης
Διον. Αλικ.Διονύσιος Αλικαρνασσεύς
Διον. Περιηγ.Διονύσιος Περιηγητής
Εμπ.Εμπεδοκλής
Επίχ.Επίχαρμος
Εύβ.Εύβουλος
Εύπ.Εύπολις
Ευρ.Ευριπίδης
Ἄλκ.Ἄλκηστις
Ἀνδρ.Ἀνδρομάχη
Βάκχ.Βάκχαι
Ἑκ.Ἑκάβη
Ἑλ.Ἑλένη
Ἠ.Ἠλέκτρα
Ἡ.Μ.Ἡρακλῆς Μαινόμενος
Ἰ.Αὐ.Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι
Ἰ.Τ.Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις
Ἱκ.Ἱκέτιδες
Ἱππ.Ἱππόλυτος
Κύκλ.Κύκλωψ
Μήδ.Μήδεια
Ὀρ.Ὀρέστης
Ῥῆσ.Ῥῆσος
Τρῳ.Τρῳάδες
Φ.Φοίνισσαι
Ευστ.Ευστάθιος
Ευφ.Ευφορίων
Ηδν.Ηρωδιανός
Γραμμ.
Ἐπιμ.Ἐπιμερισμοὶ
Π. Ἰλ. Προσ.Περὶ Ἰλιακῆς Προσῳδίας
Π. Καθ. Προσ.Περὶ Καθολικῆς Προσῳδίας
Π. Μον. Λέξ.Περὶ Μονήρους Λέξεως
Π.Ὀρθ.Περὶ Ὀρθογραφίας
Π.Παθ.
Π.Ῥημ.Περὶ Ῥημάτων
Ηλιόδ.Ηλιόδωρος
Ηρακλείδ.Ηρακλείδης
Ηρόδ.Ηρόδοτος
Ησδ.Ησίοδος
Ἀσπ.Ἀσπὶς
Ἔ.Ἔργα καὶ Ἡμέραι
Θ.Θεογονία
Ησχ.Ησύχιος
ΘγνιςΘέογνις
Καν.Κανόνες Εἰσαγωγικοὶ Περὶ Κλίσεως Ῥημάτων
Θεόκρ.Θεόκριτος
Ἐπιγρ.Ἐπιγράμματα
Θουκ.Θουκυδίδης
Θφρ.Θεόφραστος
Π.Ἱδρ.Περὶ Ἱδρώτων
Π.Λίθ.Περὶ Λίθων
Π. Φυτ. Ἱστ.Περὶ Φυτῶν Ἱστορίας
Χαρ.Χαρακτῆρες
Ιάμβλ.Ιάμβλιχος
Π.Νικομ.Περὶ τῆς Νικομάχου Ἀριθμητικῆς Εἰσαγωγῆς
Π. Πυθαγ. Β.Περὶ Πυθαγορικοῦ Βίου
Ίβυκ.Ίβυκος
Ιπποκρ.Ιπποκράτης
Γυν.Γυναικεῖα
Ἐπιδ.Ἐπιδημίαι
Ἐπιστ.Ἐπιστολαὶ
Π. Ἀέρ., Ὑδ., Τόπ.Περὶ Ἀέρων,Ὑδάτων, Τόπων
Π.Ἀγμ.Περὶ Ἀγμῶν
Π.Ἄρθρ.Περὶ Ἄρθρων
Π. Ἀρχ. Ἰατρ.Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς
Π. Γυν. Φύσ.Περὶ Γυναικείης Φύσιος
Π. Ἐντ. Παθ.Περὶ τῶν Ἐντὸς Παθῶν
Π.Νούσ.Περὶ Νούσων
Π.Ὄψ.Περὶ Ὄψιος
Π.Σαρκ.Περὶ Σαρκῶν
Π.Τέχν.Περὶ Τέχνης
Π. Τόπ. Ἄνθρ.Περὶ Τόπων τῶν κατ’ Ἄνθρωπον
Π. Φύσ. Παιδ.Περὶ Φύσιος Παιδίου
Π.Χυμ.Περὶ Χυμῶν
Παραγγ.Παραγγελίαι
Προρρ.Προρρητικὸν
Ιππών.Ιππώναξ
Ιώσ.Ιώσηπος
Ἰουδ. Ἀρχ.Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία
Ἱστ. Ἰουδ. Πολ.Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ Πολέμου
Καλλμ.Καλλίμαχος
Εἰς Ἀπ.Εἰς Ἀπόλλωνα
Εἰς Ἄρτ.Εἰς Ἄρτεμιν
Εἰς Δῆλ.Εἰς Δῆλον
Εἰς Δήμ.Εἰς Δήμητρα
Εἰς Δί.Εἰς Δία
Εἰς Λουτ. Παλλ.Εἰς Λουτρὰ Παλλάδος
Ἐπιγρ.Ἐπιγράμματα
Κλήμ. Αλεξ.Κλήμης Αλεξανδρείας
Κό. Σμ.Κόιντος Σμυρναίος
Κόρ.Κόριννα
Κράτ. Κωμ.Κράτης Κωμικός
Κρατίν.Κρατίνος
Λουκ.Λουκιανός
Ἀλ. Διηγ.Ἀληθῆ Διηγήματα
Ἀλέξ.Ἀλέξανδρος
Ἐνύπν.Ἐνύπνιον
Ἑρμότ.Ἑρμότιμος
Ζεῦξ.Ζεῦξις
Ζεὺς Ἐλεγχ.Ζεὺς Ἐλεγχόμενος
Νεκρ. Διάλ.Νεκρικοὶ Διάλογοι
Νεκυομ.Νεκυομαντεία
Νιγρ.Νιγρίνος
Π.Ὀρχ.Περὶ Ὀρχήσεως
Π.Παρ.Περὶ Παρασίτου
Π. Συρ. Θ.Περὶ τῆς Συρίης Θεοῦ
Λυκούργ.Λυκούργος
Λυκόφρ.Λυκόφρων
Λυσ.Λυσίας
Μ. Αυρ.Μάρκος Αυρήλιος
Μανέθ.Μανέθων
Μάξ.Μάξιμος
Μέγ. Ἐτυμ.Μέγα Ἐτυμολογικὸν
Μένανδρ.Μένανδρος
Γν. μονόστ.Γνῶμαι μονόστιχοι
Ἐπιτρ.Ἐπιτρέποντες
Σαμ.Σαμία
Μίμν.Μίμνερμος
Mόσχ.Mόσχος
Μουσ.Μουσαίος
Νίκδρ.Νίκανδρος
Ἀλεξ.Ἀλεξιφάρμακα
Θηρ.Θηριακὰ
Νόνν.Νόννος
Διον.Διονυσιακὰ
Ξενοφ.Ξενοφών
Ἀγησ.Ἀγησίλαος
Ἀθην. Πολ.Ἀθηναίων Πολιτεία
Ἀπομν.Ἀπομνημονεύματα
Ἑλλ.Ἑλληνικὰ
Ἱέρ.Ἱέρων
Κ.Ἀ.Κύρου Ἀνάβασις
Κ.Π.Κύρου Παιδεία
Κυν.Κυνηγετικὸς
Οἰκ.Οἰκονομικὸς
Π.Ἱππ.Περὶ Ἱππικῆς
Συμπ.Συμπόσιον
Σχ. Ἀριστοτ. Μετεωρ.Σχόλια εἰς Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικὰ
Όμ.Όμηρος
Ἐπιγρ.Ἐπιγράμματα
Ἰλ.Ἰλιάδα
Ὀδ.Ὀδύσσεια
Ὕμν. Ἀπ.Ὕμνος εἰς Ἀπόλλωνα
Ὕμν. Ἀφρ.Ὕμνος εἰς Ἀφροδίτην
Ὕμν. Γ. Μητ. Π.Ὕμνος εἰς Γῆν Μητέρα Πάντων
Ὕμν. Δήμ.Ὕμνος εἰς Δήμητρα
Ὕμν. Διόν.Ὕμνος εἰς Διόνυσον
Ὕμν. Διοσκ.Ὕμνος εἰς Διοσκούρους
Ὕμν. Ἑρμ.Ὕμνος εἰς Ἑρμῆν
Οππ.Οππιανός
Ἁλ.Ἁλιευτικὰ
Κυν.Κυνηγετικὰ
Οριβ.Οριβάσιος
Ορφ.Ορφικά
Ἀργ.Ἀργοναυτικὰ
Λιθ.Λιθικὰ
Ὕμν. Κουρήτ.Ὕμνος Κουρήτων
Παλ. Ἀνθ.Παλατινὴ Ἀνθολογία
Παρμ.Παρμενίδης
Παυσ.Παυσανίας
Πίνδ.Πίνδαρος
Διθ.Διθύραμβοι
Ἰσθμ.Ἰσθμιόνικοι
Νεμ.Νεμεόνικοι
Ὀλ.Ὀλυμπιόνικοι
Παι.Παιὰν
Παρθ.Παρθένειον
Πυθ.Πυθιόνικοι
Πλάτ.Πλάτ.
Ἀξίοχ.Ἀξίοχος
Ἀπολ.Ἀπολογία Σωκράτους
Γοργ.Γοργίας
Ἐπιστ.Ἐπιστολαὶ
Ἐρυξ.Ἐρυξίας
Εὐθύδ.Εὐθύδημος
Εὐθύφρ.Εὐθύφρων
Θεαίτ.Θεαίτητος
Ἵππαρχ.Ἵππαρχος
Κρατ.Κρατύλος
Κριτ.Κριτίας
Λάχ.Λάχης
Λύσ.Λύσις
Μέν.Μένων
Μενέξ.Μενέξενος
Νόμ.Νόμοι
Παρμ.Παρμενίδης
Πολ.Πολιτεία
Πολιτικ.Πολιτικὸς
Πρωτ.Πρωταγόρας
Σοφ.Σοφιστὴς
Συμπ.Συμπόσιον
Τίμ.Τίμαιος
Φαῖδρ.Φαῖδρος
Φίληβ.Φίληβος
Χαρμ.Χαρμίδης
Πλάτ. Κωμ.Πλάτων Κωμικός
Πλβ.Πολύβιος
Πλούτ.Πλούταρχος
Ἀγησ.Ἀγησίλαος
Αἰμ.Π.Αἰμίλιος Παῦλος
Ἀλκιβ.Ἀλκιβιάδης
Ἠθ.Ἠθικὰ
Κάμ.Κάμιλλος
Κάτ. Νεώτ.Κάτων ὁ Νεώτερος
Λούκ.Λούκουλλος
Λυκ.Λυκοῦργος
Λύσ.Λύσανδρος
Παραμ. Ἀπολλ.Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον
Πελ.Πελοπίδας
Περ.Περικλῆς
Πομπ.Πομπήιος
Πύρρ.Πύρρος
Φάβ. Μάξ.
Φωκ.Φωκίων
Πλωτ.Πλωτίνος
Εἰς Κυναίγ. & Καλλ.Εἰς Κυναίγειρον καὶ Καλλίμαχον
Πολυδ.Πολυδεύκης
Πορφ.Πορφύριος
Βίος Πλωτ.Βίος Πλωτίνου
Π. Ἀποχ. Ἐμψ.Περὶ Ἀποχῆς Ἐμψύχων
Προκόπ.Προκόπιος
Π.Κτισμ.Περὶ Κτισμάτων
Σαπφ.Σαπφώ
Σέξτ. Εμπ.Σέξτος Εμπειρικός
Πρὸς Λογ.Πρὸς Λογικοὺς
Σημων.Σημωνίδης
Σιμων.Σιμωνίδης
Σοφ.Σοφοκλής
Ἀ.Ἀντιγόνη
Αἴ.Αἴας
Ἠ.Ἠλέκτρα
Ἰχν.Ἰχνευταὶ
Ο.Κ.Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ
Ο.Τ.Οἰδίπους Τύραννος
Τ.Τραχίνιαι
Φ.Φιλοκτήτης
Στησίχ.Στησίχορος
Στοβ.Στοβαίος
Στράβ.Στράβων
Σώφρ.Σώφρων
Τίμ. Λοκρ.Τίμαιος Λοκρός
Τρυφιόδ.Τρυφιόδωρος
Τυρτ.Τυρταίος
Υπερ.Υπερείδης
Κ.Ἀθηνογ.Κατὰ Ἀθηνογένους
Ὑ.Eὐξ.Ὑπὲρ Eὐξενίππου
Φερεκρ.Φερεκράτης
Φιλόδ.Φιλόδημος
Π.Ῥητ.Περὶ Ῥητορικῆς
Φώτ.Φώτιος
Χοιροβ.Γ. Χοιροβοσκός
Προλ. εἰς Θεοδ.Προλεγόμενα καὶ Σχόλια εἰς Θεοδοσίου Κανόνας Περὶ Κλίσεως Ῥημάτων
Ψ.-Γαλ.Ψευδο-Γαληνός
Ψ.-Καλλισθ.Ψευδο-Καλλισθένης
Ψ.-Λουκ.Ψευδο-Λουκιανός
Ἔρωτ.Ἔρωτες
Ψ.-Φωκυλ.Ψευδο-Φωκυλίδης
αποσπ.αποσπάσματα
Σχ.Σχόλια, Σχολιαστής
Π.Δ.Παλαιά Διαθήκη
Ἀριθμ.Ἀριθμοὶ
Β΄ Βασιλ.Β΄ Βασιλειῶν
Γέν.Γένεσις
Δαν.Δανιὴλ
Δευτ.Δευτερονόμιον
Ἐκκλ.Ἐκκλησιαστὴς
Ἔσδρ.Ἔσδρας
Ἰεζ.Ἰεζεκιὴλ
Ἱερεμ.Ἱερεμίας
Ἰησ.Ἰησοῦς Ναυῆ
Λευ.Λευϊτικὸν
Μακκ.Μακκαβαῖοι
Παροιμ.Παροιμίαι
Σοφ. Σολ.Σοφία Σολομῶντος
Ψαλμ.Ψαλμοὶ
Ὡσ.Ὡσηὲ
Κ.Δ.Καινή Διαθήκη
Ἀποκ.Ἀποκάλυψις Ἰωάννου
Ἰω.Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον
Λουκ.Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον
Μᾶρκ.Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον
Ματθ.Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
Α΄ Πέτρ.Α΄ Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Πέτρου
Β΄ Πέτρ.Β΄ Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Πέτρου
Πράξ.Πράξεις Ἀποστόλων
Ἐφεσ.Πρὸς Ἐφεσίους
Α΄ Κορινθ.Α΄ Πρὸς Κορινθίους
Φιλιπ.Πρὸς Φιλιππησίους

Επιγραφές

Andania Inscr (AI)IG 5(1).1390, GDI 4689, SIG 736, Schwyzer 74
B Mus InscrAncient Greek Inscriptions in the British Museum, Οξφόρδη, 1874-1916
Buck, Gr DialBuck, Carl Darling, The Greek Dialects, 3η έκδοση, Σικάγο, 1955
Chron. Lind.Χρονικὸν τῆς Λίνδου, έκδ. Blinkenberg, Chr. (1915) Die Lindische Tempelchronik, Βόννη & έκδ. F. Jacoby FGrH ii σ. 1005
CIGBoeckh, A. (1828-1877) Corpus Inscriptionum Graecarum, Βερολίνο
Edict DioclMommsen, Τ. & Blümmer, H. (1893) Edictum Diocletiani, Βερολίνο
Epigr GrKaibel, G. (1878) Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, Βερολίνο (ανατύπωση Hildesheim, 1965)
Foed Delph PellHaussouiller, B. (1917) Traité entre Delphes et Pellana, Παρίσι. Schwyzer (βλ.) 328a
GDICollitz, H. (1884-1915) Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, Göttingen
IGInscriptiones Graecae (Βερολίνο, 1873-)
IG2Inscriptiones Graecae, editio minor
IG RomCagnat, R. κ.ά. (1906-1927) Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, Παρίσι
Inscr Cret (IC)Guarducci, Margherita (1935) Inscriptiones Creticae, Ρώμη
Inscr Cypr (ΙCypr)Κυπριακές Επιγραφές στο Hoffmann, O. (1891) Die griechischen Dialekte, τόμ. 1, Göttingen
Inscr OlympDittenberger, W. & Purgold, K. (1896) Die Inschriften von Olympia, Βερολίνο
Inscr PrienHiller von Gaertringen, F. (1906) Die Inschriften von Priene, Βερολίνο
Keil‒Premerstein Erster BerichtKeil, J. & von Premerstein, A., Bericht über eine Reise in Lydien (Denkschriften der Wiener Akademie, phil-hist. Klasse), Βιέννη, 1908/1911/1914
Kretschmer, Griech VaseninschrKretschmer, P. (1894) Die Griechischen Vaseninschriften. Gütersloh (ανατύπωση Σικάγο, 1980 & Hildesheim, 1989)
Leg GortInscr Cret 4.72, GDI 4991, Schwyzer 179, Solmsen-Fraenkel 40, Buck, Gr Dial 117
Maiuri Nuova SillogeMaiuri, A. (1925) Nuova Silloge Epigrafica di Rodi e Cos, Φλωρεντία
MAMAMonumenta Asiae Minoris Antiqua
Marm. Par.Πάριον Χρονικόν (IG 12 (5). 444), έκδ. F. Jacoby (1904), Βερολίνο & FGrH ii σ. 992
Milet (ή Μίλητος)Wiegand, Τ. (1906-1935) Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, Βερολίνο
OGIDittenberger, W. (1903-1905) Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, Λειψία (ανατύπωση Hildesheim, 1960)
Schw., Dial.Schwyzer, Edw. (1923) Dialectorum Graecarum Exempla Epigraphica Potiora, Λειψία (ανατύπωση Hildesheim, 1960)
SEGSupplementum Epigraphicum Graecum, adjuvantibus, Roussel, P., Salăc, A., Tod, M. N., Ziebarth, E., εκδ. J. J. E. Hondius (1923-), Λέυντεν
S‒FSolmsen, Felix & Fraenkel, Ernest (1930) Inscriptiones Graecae ad Inlustrandas Dialectos Selectae, Λειψία (ανατύπωση Στουτγκάρδη, 1966)
SIGDittenberger, W. (1915-1924) Sylloge Inscriptionum Graecarum, 3η έκδοση, Λειψία (ανατύπωση Hildesheim, 1960)
Tab DefixWuensch, R., Tabulae Defixionum, (IG 3 τμήμα 3)
Tab HeraclIG 14.645, GDI 4629, Schwyzer 62 & 63, Solmsen-Fraenkel 23 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μόνο), Buck, Gr Dial 79 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μόνο)
TAMTituli Asiae Minoris, τόμ. II, τεύχος 1, έκδ. Ε. Kalinka (1920), Βιέννη & τεύχος 2, 1930
Test EpictTestamentum Epictetae IG 12(3).330, GDI 4706, Schwyzer 227

Πάπυροι

BGUBerliner Griechische Urkunden (Ägyptische Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin), Βερολίνο 1895-
MayserMayser, E. (1906-1934) Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Βερολίνο & Λειψία
Mitteis Chr., Wilcken Chr.Mitteis, L. & Wilcken, U. (1912) Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Λειψία & Βερολίνο
Ostr.Wilcken, U. (1899) Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien, Λειψία & Βερολίνο
P BadenBilabel, F. (1923-1924) Veröffentlichungen aus den Badischen Papyrus-Sammlungen, Hefte 2 & 4, Χαϊδελβέργη
P Cair ZenEdgar, C. C. (1925-1931) Zenon Papyri (Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire), Κάιρο
P EnteuxGuéraud, O. (1931-1932) Ἐντεύξεις Requêtes et plaintes addressées au Roi d’Égypte, Κάιρο
P FayGrenfell, B. P., Hunt, A. S. & Hogarth, D. G. (1900) Fayum Papyri, Λονδίνο
P GissEger, Ο., Kornemann, E., Meyer, P. M. (1910-1922) Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, Λειψία & Βερολίνο
P Grenf1. Grenfell, B. P. (1896) Αn Alexandrian Erotic Fragment and other Greek Papyri, Οξφόρδη
2. Grenfell, B. P. & Hunt, A. S. (1897) New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri, Οξφόρδη
P HambMeyer, P. M. (1911-1924) Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek (Staats- und Universitätsbibliothek), Λειψία κτλ.
P HibGrenfell, B. P. & Hunt, A. S. (1906, 1955) Hibeh Papyri, Λονδίνο
P HolmLagercrantz, Ο. (1913) Papyrus Graecus Holmiensis, Ουψάλα & Λειψία
P LipsMitteis, L. (1906) Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, Λειψία
P Lit LondMilne, H. J. M. (1927) Catalogue of the Literary Papyri in the British Museum, Λονδίνο
P Lond1821- Bell, H. L. & Crum, W. E., Aegyptus vi (1925), σσ. 177-226 1912-29 Bell, H. L. (1924) Jews and Christians in Egypt, Λονδίνο
P OxyGrenfell, B. P., Hunt, A. S. κ.ά (1898-) The Oxyrhynchus Papyri, Λονδίνο
P PetrMahaffy, J. P. & Smyly, J. G. (1891-1905) The Flinders Petrie Paryri, Δουβλίνο
P Rev LawsGrenfell, B.P. (1896) Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, Οξφόρδη
P RylHunt, A. S. κ.ά. (1915-1952) Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library at Manchester, Μάντσεστερ-Λονδίνο
PSIVitelli, G., Norsa, M. κ.ά. (1912-1979) Papyri Societatis Italianae greci e latini, Φλωρεντία
P TebGrenfell, B. P. & Hunt, A. S. (1902-1976) The Tebtunis Papyri, Λονδίνο
P Univ GissKling, H. κ.ά. (1924-1939) Mitteilungen aus der Papyrussamlung der Giessener Universitätsbibliothek, Giessen
SammelbPreisigke, F. κ.ά. (1913-1922, 1926-1927, 1931, 1934) Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, Στρασβούργο, Βερολίνο, Λειψία, Χαϊδελβέργη
Stud PalWessely, C. (1904-1924) Studien zur Paläographie und Papyruskunde, Βιέννη
UPZWilcken, U. (1927-1957) Urkunden der Ptolemäerzeit, Βερολίνο & Λειψία

Βιβλ.αναφοράς - Ειδ.εκδόσεις

AhrensAhrens, Η. L. (1839-1843) De Graecae linguae Dialectis (2 τόμ.), Göttingen
An OxCramer, J. A. (1835-1837), Anecdota Graeca e Codd. Manuscriptis Biblio thecarum Oxoniensium (4 τόμ.), Οξφόρδη
Anec BekkBekker, Ι. (1814-1821) Anecdota Graeca (3 τόμ.), Βερολίνο
Anec BoisBoissonade, J. F. (1829-1833) Anecdota Graeca e codicibus regiis, Παρίσι
Arndt & GingrichArndt & Gingrich (19571) A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Μετάφραση & Προσαρμογή του έργου του Walter Bauer υπό William F. Arndt & F. Wilbur Gingrich [& F. W. Danker στη 2η έκδ. 1979, 3η έκδ. 2000]
Carm PopCarmina Popularia στο Page, D. L. (1962 [1967]) Poetae Melici Graeci, Οξφόρδη
Bechtel, Dial IIBechtel, F. (1921-1924) Die griechischen Dialekte, Βερολίνο
BergkBergk, Τ. (1843) Poetae Lyrici Graeci, Λειψία
BowraBowra, C. M. (19612) Greek Lyric Poetry from Alcman to Simonides, Οξφόρδη
Buck, Gr DialBuck, Carl Darling (1955, 3η έκδοση) The Greek Dialects, Σικάγο
Cat Cod AstrCumont, F. κ.ά. (1898-1953) Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, Βρυξέλλες
Coll AlexPowell, J. U. (1925) Collectanea Alexandrina, Οξφόρδη
Com AdespComica Adespota στα:
1. Κock, Τ. (1880-8) Comicorum Atticorum Fragmenta (3 τόμ.), Λειψία
2. Kaibel, G. (1899) Comicorum Graecorum Fragmenta, Βερολίνο
3. Austin, C. (1973) Comicorum Graecorum Fragmenta in Papyris Reperta, Βερολίνο & Νέα Υόρκη
CurtiusCurtius, G. (1873) Das Verbum der Griechischen Sprache, Λειψία
DiehlDiehl, E. (1925 & 1936) Anthologia Lyrica Graeca, Λειψία
G&GGoodwin, William W. & Gulick, Charles B. (1958) Greek Grammar, Βοστώνη
GowGow, A. S. F. (1950/1952) Theocritus, I-II, Καίμπριτζ
Gow & PageGow, A. S. F. & Page, D. L. (1965) The Greek Anthology Hellenistic Epigrams, Καίμπριτζ
Gow & ScholfieldGow, A. S. F. & Scholfield, A. F. (1953) Nicander: The Poems and Poetical Fragments, Καίμπριτζ
K‒BKühner, R. & Blass, Fr. (1890, ανατύπωση 1966) Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache, 2 τόμ., Αννόβερο & Λειψία
L‒PLobel, E. & Page, D. L. (1955) Poetarum Lesbiorum Fragmenta, Οξφόρδη
L&SLiddell, Henry George & Scott, Robert (1882/1897) A Greek-English Lexicon, 7η/8η εκδ. (πανομοιότυπες), Οξφόρδη
LSJLiddell, Henry George & Scott, Robert, A Greek-English Lexicon, Νέα (9η) έκδ., αναθεωρημένη & επαυξημένη από τους H. Stuart Jones & Roderick McKenzie (1940), Οξφόρδη
LSJ-SupplBarber, E. κ.ά. (1968) Greek-English Lexicon, a Supplement, Οξφόρδη
Lyr AdespLyrica Adespota στα:
1. Bergk, T. (1843) Poetae Lyrici Graeci, Λειψία
2. Page, D. L. (1962) PoetaeMelici Graeci, Οξφόρδη
3. Page, D. L. (1974) Supplementum Lyricis Graecis, Οξφόρδη
Lyr Alex AdespLyrica Alexandrina Adespota στο Powell, J. V. (1925) Collectanea Alexandrina, Οξφόρδη
Page [μετά από όνομα ποιητή ή το PMG]Page, D. L. (1962) Poetae Melici Graeci, Οξφόρδη
Page, CorinnaD. L. Page, Corinna, London 1963.
PowellPowell, J. V. (1925) Collectanea Alexandrina, Οξφόρδη
Rutherford, PhrynichusRutherford, W. G. (1881) The new Phrynichus being a revised text of the Ecloga of the grammarian Phrynichus, Λονδίνο
SauppeSauppe, H. (1896) Ausgewälte Schriften, Βερολίνο
SchulzeSchulze, W. (1933) Kleine Schriften, Göttingen
Schw., Gr GrSchwyzer, Edw. (1953) Griechische Grammatik, 3 τόμ., Μόναχο
SmythSmyth, H. W. (1920 & αναθεωρημένη έκδ. από G. M. Messing το 1956) Greek Grammar, Καίμπριτζ
Supp ComDemiánczuk, J. (1912) Supplementum Comicum, Κρακοβία
Th‒KThumb, A. & Kieckers, B. (1932) Handbuch der Griechischen Dialekte, τόμ. Ι, Χαϊδελβέργη
Th‒SchThumb, A. & Scherer, A. (1959) Handbuch der Griechischen Dialekte, τόμ. ΙΙ, Χαϊδελβέργη
Trag AdespTragica Adespota στο Nauck, Α. (1856 & 1889) Tragicorum Graecorum Fragmenta, Λειψία
VeitchVeitch, W. (1887) Greek Verbs, Irregular and Defective, Οξφόρδη (ανατύπωση Hildesheim, 1967)
WackernagelWackernagel, J. (1916) Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Göttingen
WestWest, M. L. (1966) Hesiod, Theogony, Οξφόρδη

Περιοδικά

Abh Berl AkadAbhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin
AJPAmerican Journal of Philology
ΑnnuarioAnnuario della regia Scuola Archeologica di Atene
Arch PapArchiv für Papyrusforschung
Ath MittMitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts [in Athen]
BCHBulletin de Correspondance Hellénique
Berl SitzSitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin
BSAAnnual of the British School at Athens
Class RevClassical Review
HesperiaHesperia: Journal of the American School of Classical Studies at Athens
HistoriaHistoria, studi storici per l’ antichità Classica
Indogerm. Forsch.Indogermanische Forschungen
Mnemos.Mnemosyne
Papers of the Amer SchoolPapers of the American School of Classical Studies at Athens
Philol.Philologus
Riv FilRivista di Filologia e di Istruzione Classica
TAPATransactions of the American Philological Association
Wien SitzSitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse