Εξώφυλλο

Εργαλεία

Κατάλογος ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής

του John J. Bodoh

Αποτελέσματα για: ""

Βρέθηκαν 36.398 ρηματικοί τύποι [1 - 20]
᾿γένεθ᾿
ἐγένετο (Αριστοφ. Ἱ.981)
᾿κεχήνη
=> ἐκεχη9
᾿κτεμω
ἐκτεμῶ (Αριστοφ. Ἱ. 374)
᾿λεαίνει
ἀλεαίνει στον Μένανδρ. αποσπ. 832 Edmonds
᾿νατραπῆναι
ἀνατραπῆναι (Αισχ. Ἑ.Θ. 1076)
᾿νέκαψ᾿
=> ἐνεκαψ2
᾿νεμάττετο
=> ἐνεματτ3
᾿ξεῖναι
ἐξεῖναι
᾿ξίῃ
ἐξίῃ (Αριστοφ. Σ. 70 & 113)
᾿πεποίθειν
ἐπεποίθειν
᾿πιατές
Buck: επίρρημα στη Λοκρ. επιγρ. IG9(1).334 = Buck, Gr Dial 57.35 [=> & κἀπίατες]
᾿πικαθῆσθαι
᾿πικαθῆτο, => ἐπικαθη7 & 7α
᾿πιόντος
ἐπιόντος (Ευρ. Ῥῆσ. 674)
᾿πιοῦσα
ἐπιοῦσα (Ευρ. Μήδ. 352, Ἄλκ. 310)
᾿ποπαύσω
ἀποπαύσω (Ευρ. Ἱκ. 639)
᾿σθ᾿
ἐστὶ ή ἐστέ
᾿στ᾿
ἐστὶ ή ἐστέ
᾿στι(ν)
ἐστι(ν)
᾿τεκνώθη
ἐτεκνώθη (Ευρ. Φ. 868)
1
3, ἀ, ἀ, σε λήμματα πλήρους μορφής [Ένα γράμμα μόνο του ποτέ δεν παρατίθεται ως λήμμα βραχείας μορφής, έστω και αν οι κτλξ. βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ.]