Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π4.2.1. Ψηφιακά διαμορφωμένα σύμφωνα με προδιαγραφές σχολικά βιβλία όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υπεύθυνος παραδοτέου: Ι. Ν. Καζάζης

 

Ομάδα Εργασίας

Επιμέλεια ψηφιοποίησης: Τριανταφυλλιά Γιάννου, Σωτήρης Τσέλικας

Διορθώσεις: Κυριακή Χατζηαθανασίου

Τεχνική υποστήριξη: Νίκος Μπαρτζιώκας

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)