Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Άγγελος Σικελιανός

Το πόδι του Αχιλλέα


Ω ασφοδελώνα· το αλαφρό
μου εχάρισες ποδάρι.
Τους γύρους της πιο γρήγορα
η ορμή μου πάει να πάρει,
σαν ίσκιος, μ’ όλη του κορμιού
τη λάβρα και τη χάρη.
Στο διάστημα εζυγίστηκα,
με μάτι αϊτού αγναντεύοντας,
στην τρίσβαθή μου ανάσα,
κι η ανάσα μου ουρανό και γης
επλάτυνε στα μάτια μου,
και με το δρόμο εκέρδισα
και με τη βλέψη, ωσάν αϊτός,
βαθιά, την πλάση πάσα.

Άγγελος Σικελιανός. 1965. Λυρικός Βίος. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος. 1η έκδ.: Άγγελος Σικελιανός. 1909. Αλαφροΐσκιωτος. Αθήνα: τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου.