Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

SMITH, Tom

1 εγγραφή

Tom SMITH

Οδύσσεια [2002] (μετ. Β. Φαράντου, 2017)

Tom Smith. 2002. The Odyssey. New York: Playscripts Inc. Μετάφραση αποσπάσματος: Βασιλική Φαράντου, Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2017.