Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ARMSTRONG, Karen

1 εγγραφή

Karen ARMSTRONG

Σύντομη ιστορία του μύθου [2005] (μετ. Λ. Καρατζάς, 2005)

Karen Armstrong. 2005. Σύντομη ιστορία του μύθου. Μετ. Λεωνίδας Καρατζάς. Αθήνα: Ωκεανίδα. Τίτλος πρωτοτύπου: A Short History of Myth (Edinburgh: Canongate Books, 2005).