Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

2 εγγραφές [1 - 2]

Βασίλειος Διγενής Ακρίτης [12ος αι.]

Βασίλειος Διγενής Ακρίτης και Το άσμα του Αρμούρη. 1985. Κριτική έκδοση: Στυλιανός Αλεξίου. Αθήνα: Ερμής.

Διήγησις του ΑχιλλέωςΑχιλληίς) [14ος αι.]

Ole L. Smith, ed. 1990. The Oxford version of the Achilleid. University of Copenhagen: Museum Tusculanum Press.