Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΜΠΑΚΟΛΑΣ, Νίκος

1 εγγραφή

Νίκος ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Ο Κήπος των Πριγκίπων [1966]

Νίκος Μπακόλας. 1989. Ο κήπος των Πριγκίπων. Αθήνα: Παρατηρητής. [1η έκδ. 1966. Αθήνα: Γκόνης].