Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ηλίας

1 εγγραφή

Ηλίας ΒΕΝΕΖΗΣ

«Αντιγόνη» [1941-1944]

Έλλη Αλεξίου (επιμ.). 1965. Ανθολογία ελληνικής αντιστασιακής λογοτεχνίας (1941–1944). Τόμος Ι: Πεζά. 2η έκδ. Berlin: Akadamie Verlag & Αθήνα: Ηριδανός. Και στο Ηλίας Βενέζης. 1996. Έξοδος. Το χρονικό της Κατοχής. Αθήνα: Εστία. [1η έκδ.: 1950, Αθήνα: Άλφα.]