Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Σπυρίδων

1 εγγραφή

Σπυρίδων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Γαλάτεια [1872]

Σπυρίδων Βασιλειάδης. 1900. Αττικαί Νύκτες. Τα άπαντα. Αθήνα: Φέξης.