Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ, Γιώργος

1 εγγραφή

Γιώργος ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ

«Περσεφόνη» [2007]

Γιώργος Βαρθαλίτης. 2007. Solstitium. Αθήνα: Ύψιλον. Αθήνα: Αρμός. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαρθαλίτης. 2012. Solstitium. Νουνημία. Μεσομήδης. Αθήνα: Αρμός.