Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΚΑΛΟ, Ελένη

1 εγγραφή

Ελένη ΒΑΚΑΛΟ

«Οι αστροναύτες στα χόρτα του κήπου» [1978]

Ελένη Βακαλό. 1978. Του κόσμου. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ελένη Βακαλό. 1995. Το άλλο του πράγματος. Ποίηση 1954–1994. Αθήνα: Νεφέλη.