Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, Κρίτων

1 εγγραφή

Κρίτων ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

«Η εκδοχή του Οιδίποδα» [1976]

Κρίτων Αθανασούλης. 1976. Το ανθρώπινο ζήτημα. Αθήνα: Τυπογραφείο Γ. Παπανικολάου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κρίτων Αθανασούλης. 1980. Τα ποιήματα (1967–1979). Τόμος Β΄. Αθήνα.