Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ, Κατερίνα

4 εγγραφές [1 - 4]

Κατερίνα ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ

«Η άλλη Πηνελόπη» [1995]

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1995. Ωραία έρημος η σάρκα. Αθήνα: Καστανιώτης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1999. Ποιήματα (1986-1996). Αθήνα: Καστανιώτης.

Κατερίνα ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ

«Η άρνηση της Ιφιγένειας» [1963]

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1963. Λύκοι και σύννεφα. Αθήνα: Ζάρβανος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1999. Ποιήματα (1963–1977). Αθήνα: Καστανιώτης.

Κατερίνα ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ

«Λέει η Πηνελόπη» [1977]

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1977. Τα σκόρπια χαρτιά της Πηνελόπης. Θεσσαλονίκη: Εγνατία/Τραμ. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1999. Ποιήματα (1963–1977). Αθήνα: Καστανιώτης.

Κατερίνα ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ

«Οι μνηστήρες» [1984]

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1984. Οι μνηστήρες. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 1999. Ποιήματα (1963–1977). Αθήνα: Καστανιώτης.