Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ244. Περὶ τῶν τοῦ βίου ὁδῶν 1-30
 245. Κατὰ γυναικῶν καλλωπιζομένων 1-28