Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ243. Κατὰ Γαλιλαίων §§ 53-55