Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ241. Ἐννέα ὁμιλίαι εἰς Ἑξαήμερον, Β᾽ §§ 1-2
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ242. Κατηχητικὸς εἰς τὸ ἅγιον πάσχα