Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ239. Πράξεις Παύλου καὶ Θέκλης 7-9, 18-22