Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

Κατάλογος κειμένων: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ο΄)

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Ο΄)

233. Ἐκκλησιαστὴς 1, 1-18
 234. Ἆσμα Ἀσμάτων 4, 2-16, 6, 5-7